Former students of

Karol Życzkowski

(thesis written with my assistance in reverse chronological order)
A) Ph.D Thesis:

5. Dr. Łukasz Skowronek  2012 A Few Algebraic Problems in the Theory of Quantum Entanglement

4. Dr. Wojciech Roga   2011 Entropy of Quantum Channel in the Theory of Quantum Information
   see also the preprint arXiv:1108.5065

3. Dr. Artur Loziński   2003  Irreversible dynamics and quantum entanglement 
(in Polish: Dynamika nieodwracalna i kwantowe splatanie )

2. Dr. Andrzej Ostruszka   2002  Classical systems with stochastic perturbation and the corresponding quantum systems 
(in Polish: Uklady klasyczne z zaburzeniem stochastycznym a odpowiadajace im uklady kwantowe )
(Sistemae dinamicae cum perturbationibus stochasticis)

1. Dr. Prot Pakoński   2002  Spectral properties of discrete quantum dynamical systems 
(in Polish: Wlasnosci spektralne dyskretnych kwantowych ukladow dynamicznych)
(Sistemae dinamicae discrete eorumque propertias spectrale)B) Master Thesis:

20. Joanna Luc 2018  Quantum correlations in composite systems under global unitary operations
arxiv preprint

19. Mateusz Orczykowski 2017 Quantum version of the game "Hunter vs Rabit" (in Polish: Kwantowa wersja gry „Hunter vs. Rabbit”)

18. Konrad Szymański 2017 Uncertainty relations and joint numerical ranges -- see preprint arXiv:1707.03464 and a follow up paper,  Geometric and algebraic origins of additive uncertainty relationspdf J. Phys. A 53,  015302 16pp (2020).

17. Michał Białończyk  2015 Non-reducible Quantum Maps and their Applications (in Polish: Kwantowe odzworowania nieredukowalne i ich zastosowania),  follow-up paper published in  J. Math. Phys 2018

16. Ana Kontrec  2014  Additivity properties of Quantum Maps  (defended at the Institute of Mathematics)

15. Filip Barl 2014  Higher-Rank Numerical Range of Almost Normal Matrices (defended at the Institute of Mathematics)

14. Mateusz Snamina 2014  Multiplicative structure in the space of quantum channels and bistochastic matrices
 
       (in Polish: Struktura multiplikatywna w zbiorze kanalów kwantowych oraz w zbiorze macierzy bistochastycznych)

13. Stanisław Czachórski  2012  Quantum discord and its dependence on purity for two-qubit quantum states
  
       (in Polish: Rozdźwiek kwantowy i jego zależność od czystości w układach dwukubitowych)

12. Jacek Kwiatkowski  2010  Quantum error correcting codes for some non-unitary noise models
 
       (in Polish: Kody kwantowej korekcji bledow dla nieunitarnych modeli szumu)

11. Marek Smaczyński  2009  Decoherence processes in chaotic quantum systems
 
      (in Polish: Procesy dekoherencji w chaotycznych ukladach kwantowych), follow-up paper published in  Phys. Rev. E 2010

10. Łukasz Skowronek  2008  Quantum entanglement and certain problems in mathematics
      
follow-up papers published in  J. Phys.  A  2009 and  J. Math. Phys 2009

9. Wojciech Roga
 
  2007  Entropy of composed quantum operations 
(in Polish: Entropie zlożonych operacji kwantowych), follow-up paper published in  J. Phys.  A 2008

8. Krzysztof Majgier   2007  Quantum error correction codes for unitary noise models 
(in PolishKody kwantowej korekcji bledow dla unitarnych modeli szumowfollow-up paper published in  Quant. Inf. Proc. 2009

7. Jarosław Duda   2006  Generation of statistical systems and their coding by probabilistic algoriths 
(in Polish: Kodowanie i generowanie ukladow statystycznych za pomoca algorytmow probabilistycznych)

6. Wojciech Bruzda   2006  Complex Hadamard matrices and the set of optimal quantum measurements 
(in Polish: Zespolone macierze Hadamarda a zbior baz optymalnych pomiarow kwantowych), follow-up paper published in  J. Math. Phys. 2007

5. Artur Loziński   1999  Quantum Iterated Function Systems 
(in Polish: Kwantowe Iterowane Uklady odwzorowan),  follow-up paper published in  Phys. Rev. A 2003

4. Prot Pakoński   1997  Quantum baker map on the sphere 
(in Polish: Kwantowe odwzorowanie "piekarza" na sferze), follow-up paper published in  Nonlinearity 1999

3. Andrzej Ostruszka    1997  Dynamical entropy for noisy systems 
(in Polish: Kwantowa entropia dynamiczna: opis w przestrzeni fazowej),  follow-up paper published in  Phys. Rev. E  2000

2. Jaroslaw Kwapień   1996  Quantum dynamical entropy: a phase space approach
(in Polish: Dynamika nieodwracalna i kwantowe splatanie),   follow-up paper published in  J. Phys.  A  1997

1. Robert Serwicki   1993  Interpolating ensembles of random Hermitian matrices 
(in Polish: Rodzina interpolujacych zespolow Hermitowskich macierzy losowych)   follow-up paper published in  Z. Phys. B  1996

C) Batchelor Thesis (prace licencjackie):

5. Jakub Czartowski  2018  Five isoentangled mutually unbiased bases and mixed states designs

4. Przemysław Sagało  2015  On classical and quantum Page rank algorithm 
(in Polish: Podstawy klasycznego i kwantowego algorytmu PageRank)

3. Konrad Szymański 2015  Geometry of Quantum States 
(in PolishGeometria Stanów kwantowych), follow-up paper published in  Lin. Algebra Appl. 2018

2. Jakub Janarek 2015  Entanglement of Multipartite Quantum Systems 
(in Polish: Splątanie w układach wieloczastkowych)

1. Michał Białończyk 2013  Quantum error correction codes for selected noise models 
(in PolishKody kwantowej korekcji bledow dla wybranych modeli szumow)
D) Yearly projects (prace roczne):

3. Mateusz Stepniak 2019   Iterated Function Systems
(in Polish: Układy funkcji iterowanych)

2. Piotr Staroń 2015   Feigenbaum Analysis for a family of one-dimensional maps 
(in Polish: Analiza Feigenbauma dla rodziny odwzorowan jednowymiarowych)

1. Oskar Prośniak 2015 Universality of bifurcation diagram for generalized logistic maps
 (in Polish: Uniwersalnosc wykresu bifurkacyjnego w uogólnionym odwzorowaniu logistycznym)


 updated  December 28,  2019

back to  Karol Życzkowski home page