Pupils of Kuba Zakrzewski

The list contains Master (mgr) and PhD (dr) students. Some managed to stay for both Master and PhD. Congrats for a good choice!. Since 2014 there are also bachelors (lic.)(Bologna nightmare)


2023 mgr Konrad Pawlik, On many-body localization in the "quantum sun" model
2022 mgr Oleksandra Kovalska Many-Body Localization and Magnetic Frustration in Spin Systems
2021/22 PhD Jakub Janarek Quantum boomerang effect in disordered ultra-cold atomic gases
2019 PhD Piotr SierantMany body localization of cold atoms
2019 PhD Krzysztof Biedroń Topological cold atom models in optical lattices
2017 mgr Dariusz Wiater Wpływ geometrii układu na własności lokalizacji wielociałowej
2017 mgr Jakub Janarek Lokalizacja wielociałowa w układach spinowych
2017 PhD Jan Major Anderson localization in low-dimensional optical lattices
2016 mgr Dominik Suszalski Emergent lattices with non-separable real and synthetic dimensions
2015 mgr Piotr Sierant Matrix product states in cold atomic physics: a search for Majorana fermions in a periodically driven optical lattice
2015 Lic. Dariusz Wiater Przybliżenie silnego sprzężenia w modelu Bosego-Hubbarda z uwzględnieniem tunelowania zależnego od gęstości
2014 PhD Mateusz Łącki Cold atomic gases in optical lattices
2014 mgr Krzysztof Biedroń Atomy w nieseparowalnej sieci optycznej
2014 Lic. Adam Wyrzykowski Kontrolowanie atomów w sieciach optycznych
2014 Lic. Dominik Suszalski Faza Berry'ego we współczesnej mechanice kwantowej
2014 PhD Michał Maik Long-range interactions on optical lattices
2013 mgr Wojciech Ganczarek Cold atoms in optical lattices: One-dimensional superlattices with s-p resonance
2013 mgr Katarzyna Karpinska Rozklad przestrzenny kropel chmurowych w malych skalach
2012 mgr Daniel Szczerba (BBB) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania zapachow z elektronicznego nosa
2011 PhD Anna Kubasiak Ultracold gases in non-Abelian gauge fields
2010 mgr Michal Jasionowski Dynamika zimnych atomow w zaleznym od czasu potencjale
2010 mgr Mateusz Lacki Spinorowy model Bosego-Hubbarda na dwuwymiarowej sieci optycznej z nieporzadkiem
2006 PhD Jakub Prauzner-Bechcicki Ionisation in a strong laser field
2003 mgr Slawomir Jakiela Stochastyczny rezonans w kondensacie Bosego-Einsteina
2003 PhD Bogdan Damski Collective excitations in degenerate quantum gases
2002 mgr Jakub Prauzner-Bechcicki Gaussian states entanglement
2002 PhD Zbigniew Karkuszewski Excitation of Bose-Einstein Condensate
1998 mgr Katarzyna Cybulska Wizualizacja rozwiazan zaleznego od czasu rownania Schroedingera w ukladach chaotycznych
1998 mgr Zbigniew Karkuszewski Kwantowy opis dyfuzji w zimnych atomach
1998 PhD Krzysztof Sacha Hydrogen Atom in Microwave Field
1996 mgr Pawel Kunstman Ruch poziomow energetycznych w ukladach kwantowo chaotycznych
1995 mgr Marek Wojcik Jonizacja atomu wodoru mikrofalami:Symulacje klasyczne
1995 mgr Krzysztof Sacha Jonizacja atomu wodoru fala spolaryzowana kolowo
1995 PhD Robert Gebarowski Jonizacja atomu wodoru fala spolaryzowana kolowo
1991 mgr Maciej DurasRenesanse kwantowe w dwu i trzypoziomowych atomach

Back to the homepage of Kuba Zakrzewski