prof. dr hab. Krzysztof Sacha

Tematyka prac licencjackich i magisterskich:


Kryształy czasowe

Kwantowe kryształy czasowe to nowa dziedzina fizyki zapoczątkowana przez laureata Nagrody Nobla Franka Wilczka w 2012 roku. Oryginalna idea Wilczka dotycząca kryształów czasowych okazała się błędna, ale w 2015 roku pokazaliśmy, że mogą istnieć dyskretne kryształy czasowe i badania eksperymentalne i teoretyczne nowej dziedziny ruszyły. Kryształy czasowe to nowa koncepcja w fizyce, która jest w trakcie formowania. Studenci i doktoranci mają unikalną okazję włączenia się w budowanie jej fundamentów

Polecam:
artykuł popularno-naukowy oraz opublikowany w Physics World,
wykład popularno-naukowy Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.
wywiad przeprowadzony przez Macieja Kaweckiego Polak pierwszy opisał kryształ czasowy.

Dostępna jest również książka "Time Crystals"
oraz semestralny kurs o kryształach czasowych "TIME CRYSTALS" - YouTube.

Teoretyczne badania ultra-zimnych atomów (przestrzeń naukowa o nieograniczonych możliwościach)

Ultra-zimne gazy atomowe stanowią kwantowe układy wielu ciał, gdzie poziom kontroli eksperymentalnej i możliwości detekcji są wprost niewiarygodne i nieosiągalne w innych dziedzinach fizyki. Z tego powdu zimne gazy atomowe stają się uniwersalnymi symulatorami kwanotwymi. Możemy w takich układach: badać zjawiska fizyki ciała stałego (np. nadprzewodnictwo/nadciekłość, kwantowe przejścia fazowe, zjawiska transportu, kryształy czasowe), realizować abelowe i nieabelowe teorie pola, projektować symulatory kwantowe (układy eksperymentalne, które bedą dla nas przeprowadzały złożone obliczenia kwantowe), szukać realizacji komputerów kwantowych, a nawet badać zjawiska kosmologiczne. Krótko mówiąc wiele pomysłów, które przychodzą do głowy studentom/magistrantom da się realizować i badać w zimnych gazach atomowych.

Dokładny temat badań zostanie ustalony po dyskusji ze studentem, ale zachęcam bardzo do wlasnej inicjatywy i pomysłów. Praca polegać będzie na obliczeniach analitycznych bądź na obliczeniach numerycznych.

Uczniowie (doktorzy i doktoranci):


Dr Bartłomiej Oleś (2009 r.)
Dr Katarzyna Targońska (2013 r.)
Dr Marcin Płodzień (2014 r.)
Dr Małgorzata Mochol (2016 r.)
Dr Arkadiusz Kosior (2016 r.) - stypendium Sart FNP
Dr Andrzej Syrwid (2019 r.) - stypendium Start FNP
Dr Krzysztof Giergiel (2022 r.) - stypendium Start FNP; Nagroda PTF za najlepszą pracę doktorską w 2022 roku; Nagroda im. Franka Wilczka.
Mgr Weronika Golletz
Mgr Ali Emami Kopaei
Mgr Karthik Eswaran

Post-doktorzy:


Dr Arkadiusz Kuroś (2018-2021)
Dr Chu-hui Fan (2020-2022)
Dr Xuedong Tian (2021-2023)
Dr Majid Yazdani-Kachoei (2023-)
Dr Damian Włodzyński (2023-)