prof. dr hab. Krzysztof Sacha

Curriculum Vitae

KRZYSZTOF SACHA
ur. 2 wrzesień 1970, Polska
adres służbowy: Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński,
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków

Edukacja i zatrudnienie

1990 - 1995 studia magistersie, Uniwersytet Jagielloński
1995 magisterium z fizyki (z wyróżnieniem), Uniwersytet Jagielloński
1995 - 1996 asystent, Uniwersytet Jagielloński
1996 - 1998 studia doktoranckie, Uniwersytet Jagielloński
1998 doktorat z nauk fizycznych (z wyróżnieniem), Uniwersytet Jagielloński
1998 - 2002 asystent, Uniwersytet Jagielloński
2002 - 2011 adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
2004 habilitacja z nauk fizycznych, Uniwersytet Jagielloński
2011 profesor nauk fizycznych

Stypendia i nagrody

1998 Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców
1999 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę doktorską
1999-2000 Stypendium Fundacji Alexander'a von Humboldt'a (Philipps University Marburg)
2001 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za badania chaosu kwantowego
2003 Nagroda Jego Magnificenecji Rektora UJ za badania kondensatu Bosego-Einsteina
2005 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną
2005-2006 Stypendium Fundacji Fulbright'a ((Los Alamos National Laboratory)
2007 Nagroda Jego Magnificenecji Rektora UJ za osiągnięcia naukowe
2015 Nagroda Jego Magnificenecji Rektora UJ za osiągnięcia naukowe
2017 Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Mariana Mięsowicza za pracę o kryształach czasowych
2022 Nagroda Jego Magnificenecji Rektora UJ za osiągnięcia naukowe

Hobby

maratony (18 maratonów w tym w: Berlinie, Chicago, Krakowie, Frankfurcie, Nowym Jorku, Paryżu, Warszawie)