Prace licencjackie i magisterskie

(Possible bachelor and master theses)

Ultra zimne gazy atomowe czyli teoria prawie wszystkiego

Ultra zimne gazy są  unikalnym narzędziem współczesnej fizyki, gdzie dzięki zaawansowanym metodom eksperymentalnym możliwa jest unikalna kontrola nad parametrami badanego układu. Niskie temperatury powodują, że istotnym staje się kwantowy charakter ruchu atomów i molekuł, badane sytuacje to zatem typowe kwantowe układy wielu ciał, fermionów czy bozonów. Dla tych cząstek możemy praktycznie swobodnie zmieniać charakter oddziaływań (np. z przyciągających na odpychające) czy badać ich zachowanie w potencjale praktycznie dowolnego kształtu, generowanym wskutek oddziaływań atomów ze światłem. W takich potencjałach optycznym możliwe jest modelowanie całej gamy zjawisk fizycznych od podstawowych problemów kosmologicznych, teorii pól z nieabelowym cechowaniem, poprzez podstawowe modele fizyki fazy skondensowanej, ale nie tylko. Wewnętrzne stopnie swobody (poziomy atomowe) pozwalają na konstrukcję nowych unikalnych układów. Jedne z pomysłów/realizacji zmierzają w stronę konstrukcji komputerów kwantowych, inne w stronę symulatorów kwantowych, czyli konstrukcji układów, których dynamika kwantowa realizuje "za nas" wybrane obliczenia.
Możliwe tematy prac magisterskich  obejmują badania analityczne ale też częściowo numeryczne
-- dynamiki silnie oddziałujących układów w zerowej temperaturze (dynamika kwantowych przejść fazowych)  -- efekty niskotemperaturowe i ich symulacja
-- rola kontrolowaneog nieporzadku w ukladach niskotemperaturowych
-- symulatory kwantowe - sztuczne dynamiczne pola z cechowaniem (cold atom based lattice gauge theory)
-- oraz wszelkie inne problemy, które będą aktualnie ciekawe..
Obok prac magisterskich możliwe są prace licencjackie oparte, w przypadku zagadnień numerycznych, o algorytmy typu Open-Source.
Zapraszam na dyskusje - tylko poprzez rozmowę i analizę przykładów można znaleźć coś optymalnego i aktualnego (tematyka bardzo szybko się rozwija).
Powyzsze badania sa realizowane w ramach projektow badawczych NCN (lista na głównej stronie)
Praktyki:  Możliwe są miesięczne praktyki w okresie wakacyjnym organizowane w Instytucie, a w miarę możliwości w zaprzyjaźnionych ośrodkach zagranicznych.