Cel

  • Savignon_blanc
    Savignon_blanc
  • Cabernet-Savignon
    Cabernet-Savignon

Celem projektu jest zrozumienie zjawiska wielociałowej lokalizacji w układach oddziałujących cząstek, w szczególności zimnych atomów w sieciach optycznych.

Ale też w ramach innych standardowych modeli spinowych takich jak model Isinga czy  Heisenberga w obecności nieporządku.