Sympozjum doktoranckie 2018

Sympozjum doktoranckie » Sympozjum doktoranckie 2018

W dniach 16-17 marca 2018 odbędzie się w Krakowie kolejne sympozjum doktoranckie w ramach konsorcjum Warszawa-Fizyka-Kraków. Podczas sympozjum doktoranci Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentują wyniki swoich badań podczas krótkich, 15-minutowych referatów. Sympozjum będzie kolejną okazją do spotkania i nawiązania kontaktów pomiędzy doktorantami obu uczelni.

 

Osoby zainteresowane udziałem w sympozjum proszone są o nadesłanie tytułu, krótkiego (do pól strony) streszczenia wystąpienia oraz informacji o promotorze Szymona Pustelnego (pustelny@uj.edu.pl) oraz Andrzeja Wereszczyńskiego (andrzej.wereszczynski@uj.edu.pl) odpowiedzialnych za organizację tego wydarzenia. Organizatorzy zapewniają gościom z Warszawy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Szymon Pustelny i Andrzej Wereszczyński