Rada

Skład Rady Konsorcjum:

prof. Tomasz Matulewicz, IFD,WF UW

prof. Zygmunt Lalak, IFT, WF UW

prof. Dariusz Wasik, dziekan WF UW

prof. Jerzy Szwed, W FAIS UJ, przewodniczący Rady

prof. Ewa Gudowska-Nowak, dziekan W FAIS UJ

prof. Jakub Zakrzewski,  W FAIS UJ