Regulamin

  • Jan Rubczak <br> Dworzec w Płaszowie
    Jan Rubczak
    Dworzec w Płaszowie
  • Stanisław Wyspiański <br> Zakola Wisły
    Stanisław Wyspiański
    Zakola Wisły

Działamy spontanicznie ku chwale obu Wydziałów oraz ku rozwojowi fizyki.