Category: Grupa


Prof. dr hab. Tomasz Dohnalik

Profesor

email:

tel. : 0048 12 662 5652

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Zakład Optyki Atomowej
pok. 351

Dziedziny badań naukowych:

 • Optyczna polaryzacja helu
 • Obrazowanie techniką magnetycznego rezonansu

Linki na stronie:

Dr Zbigniew Olejniczak

Asystent

email:

tel. : 0048 12 662 8252

Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Wydział Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu
pok. 18A10

Dziedziny badań:

 • Optyczna polaryzacja helu
 • Obrazowanie magnetycznym rezonansem
 • Spektroskopia NMR ciał stałych

Linki na stronie:

Dr Tadeusz Pałasz

Adiunkt

email:

tel. : 0048 12 663 5725
fax: 0048 12 633 7086

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Zakład Optyki Atomowej
pok. 357

Dziedziny badań:

 • Optyczna polaryzacja ksenonu
 • Optyczna polaryzacja helu
 • Obrazowanie magnetycznym rezonansem

Linki na stronie:

 

Dr Mateusz Suchanek

Pracownik naukowy

email:

tel. : 0048 12 662 4389

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Chemii i Fizyki
Room 318

Dziedziny badań:

 • Optyczna polaryzacja helu
 • Obrazowanie magnetycznym rezonansem

Linki na stronie:

Dr Bartosz Głowacz

Asystent

email:

tel. : 0048 12 663 5556
fax: 0048 12 633 7086

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Zakład Optyki Atomowej
pok 315

Dziedziny badań:

 • Optyczna polaryzacja helu
 • Badania nad molekułami helu

Linki na stronie:

 

Anna Wojna-Pelczar

PhD Student

email:

tel. : 0048 12 663 5556
fax: 0048 12 633 7086

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Zakład Optyki Atomowej
pok. 315

Dziedziny badań:

 • Optyczna polaryzacja ksenonu
 • Optyczna polaryzacja helu
 • Obrazowanie magnetycznym rezonansem

Linki na stronie: