Michał Życzkowski - curriculum vitae

 

 

Tytuł naukowy:   profesor zwyczajny dr hab. inż.

 

 

Data i miejsce urodzenia:         12 kwietnia 1930, Kraków

 

 

Stopnie i tytuły naukowe

doktor nauk technicznych, Politechnika Krakowska, 1955

dyplom Imperial College, London, 1958

doktor habilitowany nauk technicznych, Politechnika Krakowska, 1960

profesor nadzwyczajny nauk technicznych, 1962

stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Krakowskiej, 1969

 

Przebieg kariery zawodowej

zatrudnienie: Politechnika Krakowska im. T. Kosciuszki (PK)     od 1952

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa    1953-1961

profesor od 1962

 

Ważniejsze funkcje:   dyrektor Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn PK 1973-1996

dziekan Wydziału Mechanicznego PK             1981-1982

twórca specjalnosci Mechanika Stosowana na PK

    (od 1990 przekształcona na Mechanikę Komputerowa)

koordynator tej specjalnosci dla trzech wydziałów PK        1969

promotor 29 ukończonych przewodów doktorskich  

 

 

 

Wyróżnienia i  nagrody,:

Nagroda im. M.T.Hubera Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, 1963

6 nagród Ministra Edukacji Narodowej

trzy ordery "Polonia Restituta", 1973, 1989, 1999

nagroda Premiera R.P.,  2000

 

Członkowstwo w organizacjach naukowych:

członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, 1973

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, 1989

EUROMECH (European Mechanics Society),

               korespondent dla Polski, 1976-1996

członek IUTAM Solid Mechanics Symposia Panel (1984-1992)

członek założyciel PTMTiS  1958

            (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej)

vice-przewodniczący PTMTiS   (1969-1971)

Doktor Honoris Causa Politechniki Krakowskiej, 1995

członek zagraniczny Austriackiej Akademii Nauk, 1997

 

  

 
       Profesor Michał Życzkowski  zmarł  24 maja 2006.
 
   Wroc do strony Pro Memoria Michala Życzkowskiego
 
   Ostatnia modyfikacja: Jan  Życzkowski,  5 Kwietnia 2010.