Doktoranci  prof. Michala Życzkowskiego (1930 - 2006)

                                                                                                                       

wraz z datami uzyskania doktoratu  

 

 

1. Prof. Janusz Orkisz  1961                                      foto 1-4, 1961-64

2.    Dr hab. Miłosz Wnuk  1962

3.    Dr hab. Zdzisława Kordas   1963

4.    Prof. Zenon Waszczyszyn   1964                

5.    Dr Jan Stelmach   1964                                            foto 5-8, 1964-67    

6.    Dr Mieczysław Mrowiec  1965

7.    Dr Wang Du-Ching  1965

8.    Dr Zdzisław Romaniszyn (ś.p.)  1967                

9.    Prof. Antoni Gajewski   1968                                 foto 9-12, 1968

10.      Dr Marian Galos  1968

11.       Prof. Teresa Gibczyńska   1968

12.        Prof. Jacek Skrzypek   1968

13.       Dr Renata Wojdanowska-Zając  1970            foto 13-16, 1970-71

14.        Dr hab. Stefan Bućko   1970

15.         Dr Danuta Albińska   1971

16.          Prof. Jan Ryś   1971

17.          Dr Kasimierz Sobiesiak (ś.p.)  1971                        foto 17-20, 1971-77            

18.          Prof. Krzysztof Szuwalski  1975

19.           Dr Aandzej Kowalski  1976

20.            Dr Kazimerz Kowalczyk (ś.p.)   1977

21.            Dr Tran - Le Binh  1977                                    foto 21-24, 1977-81

22.           Prof. Andrzej  Zieliński   1979

23.           Dr Wociech Świsterski   1981

24.            Dr Marek Rysz   1981

25.             Prof. Jacek Krużelecki   1981                           foto 25-28, 1981-89

26.              Dr Edward Cegielski (ś.p.)   1981

27.              Dr Tadeusz Kurtyka  1984

28.               Dr Adam Wróblewski   1989

29.                Dr Władysław Egner   1997                              foto 29, 1997

  
wroc do strony  Pro Memoria Michala Życzkowskiego