Scientific books by prof.  Michal Życzkowski (1930-2006)

(reverse chronological order)

 

[7] J. Skrzypek, K. Szuwalski, M. Życzkowski, Nośność rozdzielcza w teorii plastyczności, Wydawnictwo Inst. Mechaniki i PKM PK, Kraków, (1998)

[6] M. Życzkowski, Proceedings of IUTAM Symposium 'Creep in Structures IV' , Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, (1991)

[5] A. Gajewski, M. Życzkowski, Optimal structural design under stability constraints, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London, (1988)

[4] M. Życzkowski, Combined Loadings in the Theory of Plasticity, PWN-Nijhoff, Warszawa, (1981)

[3] M. Życzkowski, Obciążenia złożone w teorii plastyczności, PWN, Biblioteka Mechaniki Stosowanej IPPT PAN, Warszawa, (1973)

[2] W. Krzyś, M. Życzkowski, Sprężystość i plastyczność - wybór zadań i przykładów, PWN, Warszawa, (1962)

[1] M. Życzkowski, Tablice funkcyj Eulera i pokrewnych, PWN, Warszawa, (1954)  


 back to Michal Życzkowski  Pro Memoria page

     Last edition:  April 5, 2010 by  Jan  Życzkowski