RENATA WOJDANOWSKA

 

 

WSPOMNIENIE


Moje pierwsze spotkanie ze ś.p. prof. Michałem Życzkowskim nastąpiło w czasie studiów. W roku akademickim 1956/57 prowadził z moją grupą ćwiczenia z przedmiotu "Wytrzymałość materiałów". W roku akademicki 1961/62 rozpoczęłam pracę w katedrze mechaniki technicznej Politechniki Krakowskiej na stanowisku asystenta. Dzięki prof. M.Życzkowskiemu rozpoczęłam pisanie pracy doktorskiej, której był promotorem i którą obroniłam 25.03.1970r. Od 01.10.1970r. pracowałam na stanowisku adiunkta. Profesorowi M.Życzkowskiemu zawdzięczam również wyjazdy na staże zagraniczne w NRD (półroczny pobyt w Technicznej Wyższej Szkole w Karl-Marx-Stadt (obecnie Chemnitz) w 1976r. oraz miesięczny pobyt na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie w 1977r.). Spotykałam się również z prof. M. Życzkowskim na gruncie towarzyskim przy brydżu. Prof. M. Życzkowski pozostał w mojej pamięci jako wspaniały człowiek.

 


Renata Wojdanowska