…Michał był nie tylko wybitnym człowiekiem, ale również ogromnie pracowitym. Z Jego zdolności jako autora, wykładowcy i mentora skorzystały pokolenia polskich i zagranicznych uczonych i liczni studenci, obecnie znani inżynierowie.

         Strata ta dotyczy  mnie osobiście. Znałem nie tylko Jego, ale i Jego rodzinę, a w czasie jednej z wizyt w Krakowie, na Jego zaproszenie byłem przez kilka dni gościem w mieszkaniu państwa Życzkowskich. W mojej pracy korzystałem też z Jego książek, a jedną z nich podarował mi z dedykacją. W czasie wielu lat wymienialiśmy listy świąteczne. Jedenaście lat temu miałem przyjemność być uczestnikiem wręczania Michałowi dyplomu Doktora Honoris Causa w czasie pięknej uroczystości.

         Składam Politechnice Krakowskiej, a szczególnie współpracownikom i byłym uczniom Michała  wyrazy głębokiego współczucia. Specjalne wyrazy współczucia  i żalu przekazuję Rodzinie Michała.

NON OMNIS MORIAR

                        

 

Ryszard B. Hetnarski

Naples,  Floryda,  USA,

27.05.2006