Grant NCN Maestro 7
Relacje nieoznaczoności i kwantowe splątanie
Numer 2015/18/A/ST2/00274 realizowany w latach 2016-2021

National Science Center Jagiellonian University National Science Center
Angielski Polski

O projekcie

Projekt Maestro 7 pt. Relacje nieoznaczoności i splątanie kwantowe realizowany jest w Instytucie Fizyki UJ oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN pod kierownictwem prof. Karola Życzkowskiego. Celem projektu badawczego, dotyczącego fizyki teoretycznej i podstaw mechaniki kwantowej, jest powiązanie relacji nieoznaczoności Heisenberga z własnościami stanów splątanych. Najważniejszym dotychczas uzyskanym rezultatem jest uzyskanie relacji nieoznaczoności dla uogólnionych pomiarów kwantowych oraz wypracowanie nowych metod detekcji kwantowego splątania. Otrzymane wyniki znajdą zastosowanie w opracowywanych protokołach przetwarzania informacji kwantowej.