Ludzie

Kierownik zakładu

Jakub Zakrzewski
prof. dr hab.
Pokój: B-1-44
Telefon: 4555
email
Samodzielni pracownicy naukowi

Krzysztof Sacha
prof. dr hab.
Pokój: B-1-42
Telefon: 4779
email

Karol Życzkowski
prof. dr hab.
Pokój: B-1-38
Telefon: 4780
email

Jacek Bieroń
dr hab.
Pokój: B-1-32
Telefon: 4781
email

Bogdan Damski
dr hab.
Pokój: B-1-40
Telefon: 4676
email
Doktorzy
Titas Chanda
dr
Pokój: B-1-34
Telefon: 4554
email
Dmitry Efimov
dr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4581
email
Chuhui Fan
dr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4581
email
Kamil Korzekwa
dr
Pokój: C-1-28
Telefon: 4666
email
Arkadiusz Kuroś
dr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4556
email
Arkadiusz Kosior
dr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4556
email

Mateusz Łącki
dr
Pokój: B-1-36
email

Roman Marcinek
dr
Pokój: B-1-34
Telefon: 4554
email
Artur Maksymov
dr
Pokój: C-1-02
email
Oliver Reardon-Smith
dr
Pokój: C-1-28
Telefon: 4666
email
Roberto Salazar
dr
Pokój: C-1-28
email
Kuldeep Suthar
dr
Pokój: B-1-30
Telefon: 4556
email
Piotr Sierant
dr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email
Andrzej Syrwid
dr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4581
email
Pracownicy administracyjni i techniczni
Agada Hadasz
mgr
Pokój: C-1-05
Telefon: 4579
email
Agnieszka Hakenszmidt
mgr
Pokój: C-1-05
Telefon: 4699
email
Doktoranci
Michał Białończyk
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email
Adam Burchardt
dr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email
Stanisław Czachórski
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email
Krzysztof Giergiel
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email
Weronika Golletz
mgr
Telefon: 4826
email
Jakub Janarek
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email
Piotr Staroń
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email
Konrad Szymański
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4581
email
Studenci
Jakub Czartowski

Tomasz Szołdra

email
Byli członkowie zakładu

Erik Aurell
prof. dr hab.
Pokój: B-1-26
Telefon: 4528
email
Tomasz Dohnalik
prof. dr hab.
Pokój: C-1-30
Telefon: 4652
email
Dobrosława Bartoszek-Bober
dr
Krzysztof Biedroń
mgr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4581
email
Tanja Đurić
dr
Pokój: B-1-30
Telefon: 4556
email
Omjyoti Dutta
dr
Marco Enriquez
dr
Dardo Goyeneche

Pokój: 4554
Telefon: dgoyeneche@cefop.udec.cl
email
Bartosz Głowacz
dr
Pokój: C-1-28
Telefon: 4666
email
Leszek Józefowski
dr hab.
Pokój: C-1-17
Telefon: 4709
email
Tomasz Kawalec
dr hab.
Pokój: C-1-30
lab: B-1-33/B-1-35
Telefon: 4652
email

Arkadiusz Kosior
dr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4556
email
Janusz Kuźma

Pokój: B-1-31
Telefon: 4574
email
Michał Maik
dr

Jan Major
dr
Pokój: B-1-34
Telefon: 4554
email
Marcin Markiewicz
dr
Pokój: B-1-30
Telefon: 4556
Lutosława Mikowska
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4725
email
Małgorzata Mochol-Grzelak
dr
email
Jesse Mumford
dr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4581
email
Zbigniew Olejniczak
dr
Pokój: 18A10 (IFJ PAN)
Telefon: 126628252
email

Stanisław Pajka

Pokój: B-1-29
Telefon: 4796
email
Tadeusz Pałasz
dr
Pokój: C-1-28
Telefon: 4666
email
Roman Panaś
mgr
Pokój: F-1-01
lab: B-1-35
Telefon: 4826
email

Marcin Płodzień
dr
Zbigniew Puchała
dr hab.
Aleksandra Sierant
mgr
Pokój: F-1-01
lab: B-1-35
Telefon: 4826
email
Łukasz Skowronek
dr
Marek Smaczyński
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email
Katarzyna Targońska
dr
Anna Wojna-Pelczar
dr
Krzysztof Zegadło
dr
Pokój: C-1-28
Telefon: 4666
email
Danuta Myrek

Agnieszka Kuchna

Magdalena Jurczyk
mgr
Pokój: C-1-05
Telefon: 4579
email