Najbliższe seminaria

12 VIPiotr Sierant (ICFO, Barcelona, Spain)
Controlling entanglement at absorbing state phase transitions in random circuits
Gdzie: MS Teams [ZOA-test], 12:15
Seminarium Zakładowe
Online: [link]
Pokaż pozostałe

[Abstrakt, pełna informacja]

Konferencje

06-08.09.2023 - Konferencja "Time Crystals"

More details na stronie konferencji.

27.06-2.07.2022 - 6th Workshop on Algebraic Designs, Hadamard Matrices & Quanta

Więcej szczegółów on conference website.

05-11.09.2021 - Quantum Optics X

Więcej szczegółów na stronie konferencji.

Badania kryształów czasowych

Oddziaływania między atomami prowadzą do samoorganizacji atomów i powstawania kryształów przestrzennych. W 2012 roku Frank Wilczek postawił pytanie czy podobna samoorganizacja może zachodzić również w domenie czasu? Innymi słowy czy kwantowy układ wielu ciał może samoorganizować się w czasie i spontanicznie zacząć poruszać się ruchem periodycznym. Początkowy pomysł Wilczka okazał się niepoprawny, ale jego idea stała się inspiracją dla naukowców i dziedzina kryształów czasowych została zapoczątkowana.

Kryształami czasowymi zainteresowaliśmy się niedługo po publikacji artykułu Wilczka i zaproponowaliśmy realizację dyskretnego kryształu czasowego w izolowanym periodycznie zaburzanym układzie atomowym. Później podobne zjawisko zostało opisane w układach fizyki ciała stałego. Oprócz badań spontanicznego formowania struktur krystalicznych w czasie, jesteśmy zainteresowani realizacją różnych faz fizyki fazy skondensowanej w domenie czasu. Okazuje się, że lokalizacja Andersona i wielociałowa lokalizacja oraz topologiczne fazy mogą być realizowane również w wymiarze czasowym. Więcej informacji można znaleźć w książce Time Crystals

Czasowa sieć (po lewej) utworzona przez ultrazimne atomy odbijane przez dwa oscylujące atomowe lustra (po prawej).

Pozostała aktywność naukowa

W naszej grupie zajmujemy się również teoretycznymi badaniami ultrazimnych gazów atomowych. Nasze zainteresowania koncentrują się na: kolektywnych wybudzeniach (solitony, wiry), ultrazimnych gazach w potencjałach sieci optycznych, układach z nieporządkiem, topologicznych fazach oraz problemie pomiaru w kwantowych układach wielu ciał.