Najbliższe seminaria

Brak seminariów
Pokaż pozostałe

[Abstrakt, pełna informacja]

20-22.02.2024 - Workshop on Quantum Simulators of the Future: From Dynamical Gauge Fields to Lattice Gauge Theories | (smr 3922)

An ICTP Meeting This Workshop will gather world-leading groups that design, realize, and characterize a new generation of simulators with ultracold atoms and beyond. It will address novel quantum simulators of statistical gauge fields, dynamical lattices, and lattice gauge theory models (LGT), as well as connections to quantum computing and tensor network methods. https://indico.ictp.it/event/10460

Konferencje

06-08.09.2023 - Konferencja "Time Crystals"

More details na stronie konferencji.

27.06-2.07.2022 - 6th Workshop on Algebraic Designs, Hadamard Matrices & Quanta

Więcej szczegółów on conference website.

05-11.09.2021 - Quantum Optics X

Więcej szczegółów na stronie konferencji.

Badania kryształów czasowych

Oddziaływania między atomami prowadzą do samoorganizacji atomów i powstawania kryształów przestrzennych. W 2012 roku Frank Wilczek postawił pytanie czy podobna samoorganizacja może zachodzić również w domenie czasu? Innymi słowy czy kwantowy układ wielu ciał może samoorganizować się w czasie i spontanicznie zacząć poruszać się ruchem periodycznym. Początkowy pomysł Wilczka okazał się niepoprawny, ale jego idea stała się inspiracją dla naukowców i dziedzina kryształów czasowych została zapoczątkowana.

Kryształami czasowymi zainteresowaliśmy się niedługo po publikacji artykułu Wilczka i zaproponowaliśmy realizację dyskretnego kryształu czasowego w izolowanym periodycznie zaburzanym układzie atomowym. Później podobne zjawisko zostało opisane w układach fizyki ciała stałego. Oprócz badań spontanicznego formowania struktur krystalicznych w czasie, jesteśmy zainteresowani realizacją różnych faz fizyki fazy skondensowanej w domenie czasu. Okazuje się, że lokalizacja Andersona i wielociałowa lokalizacja oraz topologiczne fazy mogą być realizowane również w wymiarze czasowym. Więcej informacji można znaleźć w książce Time Crystals

Czasowa sieć (po lewej) utworzona przez ultrazimne atomy odbijane przez dwa oscylujące atomowe lustra (po prawej).

Pozostała aktywność naukowa

W naszej grupie zajmujemy się również teoretycznymi badaniami ultrazimnych gazów atomowych. Nasze zainteresowania koncentrują się na: kolektywnych wybudzeniach (solitony, wiry), ultrazimnych gazach w potencjałach sieci optycznych, układach z nieporządkiem, topologicznych fazach oraz problemie pomiaru w kwantowych układach wielu ciał.