Nowości

 • Seminarium ZOA

  Wielomodowa pamięć kwantowa jako generator polarofonów
  dr hab. Wojciech Wasilewski ( Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski )
  gdzie: B-1-46 IF UJ kiedy: 24.10.2016, 12:15

 • Seminarium: Chaos i informacja kwantowa

  Experimental counterfeiting of quantum money
  Prof. dr hab. Adam Miranowicz ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
  gdzie: F-1-04 IF UJ kiedy: 17.10.2016, 14:15

 • Seminarium ZOA

  Bose-Hubbard model
  dr hab. Bogdan Damski ( Instytut Fizyki UJ )
  gdzie: B-1-46 IF UJ kiedy: 17.10.2016, 12:15

 • Seminarium ZOA

  Zderzenia w dokładnej spektroskopii molekularnej
  dr Piotr Wcisło (Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń)
  gdzie: B-1-46 IF UJ kiedy: 10.10.2016, 12:15

 • Seminarium ZOA

  Pochodzenie ksenofobii – rozważania astrobiologa o ewolucji mózgu
  dr hab. Jacek Bieroń (Instytut Fizyki UJ)
  gdzie: B-1-46 IF UJ kiedy: 03.10.2016, 12:15

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61]