Zakład Optyki Atomowej


Najbliższe seminaria

26 XMarkus Heyl (Max-Planck-Institute for the Physics of Complex Systems)
Disorder-free localization in an interacting two-dimensional lattice gauge theory
Seminarium Zakładowe
Online: [link]
26 XOliver Reardon-Smith (Instytut Fizyki Teoretycznej UJ)
Faster classical estimation of Born rule probabilities for Clifford + T circuits
Gdzie: Zoom, [link], pass:commutator, 14:15
Chaos i Informacja Kwantowa
Pokaż pozostałe

[Seminaria: Pełna inf.]

O zakładzie

Realizowane badania

Zakład Optyki Atomowej (ZOA) prowadzi teoretyczne badania obejmujące szerokie spektrum zagadnień dotyczących współczesnych problemów mechaniki kwantowej, od matematycznych podstaw informatyki kwantowej, przez chaos kwantowy, optykę kwantową, oddziaływanie ultrakrótkich impulsów laserowych z materią, fizykę ultra-zimnych gazów atomowych, fizykę fazy skondensowanej modelowaną zimnymi atomami, symulatory kwantowe po obliczenia struktur atomowych czy dynamikę przejść fazowych.

Najważniejsze osiągnięcia

Jest ich za wiele by je wymieniać :-)

Historia zakładu

Zakład powstał w 1962 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1979 roku mieścił się na Wydziale Fizyki i Chemii UJ, a od 2003 roku - na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Przez większość tych lat Zakład funcjonował na Wydziale w ramach Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. W roku 2020, po wyodrębnieniu się nowego Instytutu Fizyki Toretycznej, Zakład stał się jego cześcią.

Od załozenia zakładu w roku 1962, jego kierownikiem była prof. dr hab. Danuta Kunisz. W latach 1979-1991, 1994-2009 zakładem kierował prof dr hab. Tomasz Dohnalik, w latach 1991-1994 - prof dr hab. Wojciech Gawlik (obecnie kierownik Zakładu Fotoniki). Od roku 2009 kierownikiem ZOA jest Jakub Zakrzewski.