Nowości

 • Seminarium ZOA

  Quantum-chemical approach to ultracold few-body quantum systems
  dr Michał Tomza ( Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski )
  gdzie: B-1-46 IF UJ kiedy: 08.01.2018, 12:15

 • Seminarium ZOA

  Localization in random fractal lattices
  dr Arkadiusz Kosior ( Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ )
  gdzie: B-1-46 IF UJ kiedy: 18.12.2017, 12:15

 • Seminarium: Chaos i informacja kwantowa

  Beyond the thermodynamic limit: an information-theoretic perspective
  Dr Kamil Korzekwa ( The University of Sydney, Australia )
  gdzie: F-1-04 IF UJ kiedy: 18.12.2017, 14:15

 • Seminarium ZOA

  Discrete disorder models for many-body localization
  mgr Jakub Janarek ( Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ )
  gdzie: B-1-46 IF UJ kiedy: 11.12.2017, 12:15

 • Seminarium: Chaos i informacja kwantowa

  Uncertainty relations from numerical range
  mgr Konrad Szymański ( Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ )
  gdzie: F-1-04 IF UJ kiedy: 04.12.2017, 14:15

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61]