Nowości

 • Seminarium ZOA

  Work extraction and quantum adiabatic protocols
  dr Ranjan Modak ( Department of Physics, Pennsylvania State University, University Park PA, USA )
  kiedy: 14.05.2018, 12:15
  gdzie: sala B-1-46 IF UJ

 • Seminarium: Chaos i informacja kwantowa

  Excess of a matrix and generalised Bell inequalities; Designs for mixed quantum states
  mgr Wojciech Bruzda; mgr Jakub Czartowski ( Instytut Fizyki UJ )
  kiedy: 14.05.2018, 14:15
  gdzie: sala F-1-04 IF UJ

 • Seminarium ZOA

  One-half of the Kibble-Zurek quench followed by free evolution
  mgr Michał Białończyk ( Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ )
  kiedy: 07.05.2018, 12:15
  gdzie: sala B-1-46 IF UJ

 • Seminarium: Chaos i informacja kwantowa

  Układy nieliniowych oscylatorów typu Kerra – droga do kwantowego przetwarzania informacji
  prof. dr hab. Wiesław Leoński ( Instytut Fizyki, Uniwersytet w Zielonej Górze )
  kiedy: 07.05.2018, 14:15
  gdzie: sala F-1-04 IF UJ

 • Seminarium ZOA

  The Grand Unified Theory of Quantum Metrology
  prof. dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański ( Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski )
  kiedy: 23.04.2018, 12:15
  gdzie: sala B-1-46 IF UJ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58]