Nowości

 • Seminarium ZOA

  Quantum Bose-Fermi droplets
  dr Debraj Rakshit ( Instytut Fizyki PAN, Warszawa )
  kiedy: 04.06.2018, 12:15
  gdzie: sala B-1-46 IF UJ

 • Seminarium: Chaos i informacja kwantowa

  Designs of experiments with classical and quantum orthogonal arrays
  mgr Barbara Ciesielska ( Instytut Matematyki UJ )
  kiedy: 04.06.2018, 14:15
  gdzie: sala F-1-04 IF UJ

 • Seminarium ZOA

  Generalized coherent states as a tool for semiclassical analysis
  mgr Artur Miroszewski ( Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa )
  kiedy: 28.05.2018, 12:15
  gdzie: sala B-1-46 IF UJ

 • Seminarium: Chaos i informacja kwantowa

  Quantum correlations in composite systems under global unitary operations
  mgr Joanna Luc ( Instytut Fizyki UJ )
  kiedy: 28.05.2018, 14:15
  gdzie: sala F-1-04 IF UJ

 • Seminarium ZOA

  Geometric and Algebraic Origins of Additive Uncertainty Relations
  mgr Konrad Szymański ( Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ )
  kiedy: 21.05.2018, 12:15
  gdzie: sala B-1-46 IF UJ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58]