English   Polski


 

Tematyka prac licencjackich i magisterskich:


Teoretyczne badania ultra-zimnych atomów (przestrzeń naukowa o nieograniczonych możliwościach)

Ultra-zimne gazy atomowe stanowią kwantowe układy wielu ciał, gdzie poziom kontroli eksperymentalnej i możliwości detekcji są wprost niewiarygodne i nieosiągalne w innych dziedzinach fizyki. Z tego powdu zimne gazy atomowe stają się uniwersalnymi symulatorami kwanotwymi. Możemy w takich układach: badać zjawiska fizyki ciała stałego (np. nadprzewodnictwo/nadciekłość, kwantowe przejścia fazowe, zjawiska transportu, kryształy czasowe), realizować abelowe i nieabelowe teorie pola, projektować symulatory kwantowe (układy eksperymentalne, które bedą dla nas przeprowadzały złożone obliczenia kwantowe), szukać realizacji komputerów kwantowych, a nawet badać zjawiska kosmologiczne. Krótko mówiąc wiele pomysłów, które przychodzą do głowy studentom/magistrantom da się realizować i badać w zimnych gazach atomowych.
Dokładny temat badań zostanie ustalony po dyskusji ze studentem, ale zachęcam bardzo do wlasnej inicjatywy i pomysłów. Praca polegać będzie na obliczeniach analitycznych bądź na obliczeniach numerycznych.

Diagnostyka medyczna: zmienność rytmu serca

Analiza zmienności rytmu serca jest jedną z ważnych metod diagnostycznych stosowanych w kardiologii. Prace licencjackie i magisterskie polegać będą na analizie danych klinicznych przy użyciu metod chaosu klasycznego we współpracy z kardiologami.

Dydaktyka:


Konsultacje dla studentow SMP

Tutorial dla studentów SMP