staże doktoranckie

Oferty staży » staże doktoranckie

Jedno stypendium obsadzone: mgr Jakub Janarek

Konkurs otwarty. Możliwe stypendium doktoranckie w wysokości 2500 zł miesięcznie (dodatkowe do standardowego w UJ). Zgłoszenia  pilnie do kierownika projektu - trzeba skorelować z rekrutacją na III stopień