staże doktoranckie

Oferty staży » staże doktoranckie

Konkursy otwarte. Możliwe dwa stypendia doktoranckie w wysokości 2500 zł miesięcznie. Zgłoszenia  do 20 września do kierownika projektu.