staż podoktorski

Oferty staży » staż podoktorski

1 rok. Konkurs rozstrzygnięty. Zwycięzca dr Jesse Mumford (PhD McMaster Univ., Canada) 

Konkurs otwarty na 2 lata