Pozycje studenckie

Wolna jedna pozycja magisterska w roku 2018/2019. 12000zl/rok (1000/miesiac). Zgłoszenia emailem do kierownika projektu (motywacja, wyniki głównych przedmiotów teoretycznych I/II stopnia) do 15 października 2018. W wyjątkowym przypadku możliwy jest też udział studenta 1 roku II stopnia - ale przy dużym obciążeniu studiami na tym roku, jest to możliwość tylko dla wyjątkowo zmotywowanego studenta.