Ed Fry –  The Institute for Quantum Science and EngineeringTexas A&M University, College Station, TX, USA (paradoks EPR, testowanie nierówności Bella, optyka kwantowa, spektroskopia molekularna)  [www]  

Marek Krosnicki – Instytut Fizyki TeoretycznejUniwersiytet Gdański, (obliczenia ab initio) [www]

Asen Pashov – Uniwersytet Sofijski, Sofia, Bulgaria (spektroskopia molekularna, metoda IPA) [www]

Andrzej Kędziorski– Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (obliczenia ab initio) [www]

Piotr Żuchowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (oblcizenia ab initio) [www]

Marcin Strojecki Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Kraków (spektroskopia molekularna) [ www]

Brian Atkinson   Department of PhysicsUniwersytet Windsorski , Windsor, ON, Kanada (spektroskopia cząsteczkowa) [www]

Thomas Walther – Technische Universitat Darmstadt, Darmstadt, Germany (paradoks EPR, testowanie nierówności Bella, optyka kwantowa, spektroskopia molekularna) [www]

Włodzimierz Jastrzębski– Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa (spektroskopia cząsteczkowa, metoda IPA) [ www]

Colin Western  Szkoła Chemii, Uniwersytet  Bristolski, Wielka Brytania (symulacje struktur rotacyjnych, program PGOPHER) [www]

Peter Hannaford  Uniwersytet w Swinburne, Melbourne, Vic., Australia (optyka atomów, zimne atomy i cząsteczki) [www]