Z myślą o planowanych eksperymentach w ostatnim czasie została zakupiona nowa aparatura badawcza: