Prace doktorskie (PhD Theses) 

1. T. Urbańczyk, "Spektroskopia dimerów w wiazce naddzwiękowej – w kierunku kwantowego splątania atomów", Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2015 ( pdf )

2. M. Strojecki, "Zimne molekuły w wiązce naddźwiękowej a badanie własności wiązania międzyatomowego", Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2009 ( pdf )

3. M. Ruszczak, "Spektroskopia laserowa cząsteczek kadm-gaz szlachetny i kadm-kadm produkowanych w wiązce naddźwiękowej", Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2007 ( pdf )

4. M. Łukomski, "Spektroskopia cząsteczek van der waalsowskich w strumieniu naddźwiękowym. Charakterystyka stanów elektronowych CdKr i Cd2", Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2003 ( pdf )


Prace magisterskie (Master Theses)

1. P. Zgoda, "Wąskopasmowy laser barwnikowy do badań spektroskopowych cząsteczek", Praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2009 ( pdf )

2. A. Pilch, "Badanie struktur energetycznych cząsteczek Zn2 w wiązce naddźwiękowej", Praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2007 ( pdf )

3. M. Strojecki, "Przestrajany ciśnieniowo laser barwnikowy", Praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2003 ( pdf )

4. M. Ruszczak, "Badanie dynamiki fluorescencji cząsteczek wzbudzonych selektywnie w wiązce naddźwiękowej", Praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2002 ( pdf )