Ludzie

Kierownik zakładu

Jakub Zakrzewski
prof. dr hab.
Pokój: B-1-44
Telefon: 4555
email
Samodzielni pracownicy naukowi
Tomasz Dohnalik
prof. dr hab.
Pokój: C-1-30
Telefon: 4652
email

Krzysztof Sacha
prof. dr hab.
Pokój: B-1-42
Telefon: 4779
email

Karol Życzkowski
prof. dr hab.
Pokój: B-1-38
Telefon: 4780
email

Jacek Bieroń
dr hab.
Pokój: B-1-32
Telefon: 4781
email

Bogdan Damski
dr hab.
Pokój: B-1-40
Telefon: 4676
email
Leszek Józefowski
dr hab.
Pokój: C-1-17
Telefon: 4709
email
Doktorzy
Tanja Đurić
dr
Pokój: B-1-30
Telefon: 4556
email
Dmitry Efimov
dr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4581
email
Bartosz Głowacz
dr
Pokój: C-1-28
Telefon: 4666
email
Dardo Goyeneche
dr
Pokój: B-1-34
Telefon: 4554
email
Tomasz Kawalec
dr
Pokój: C-1-30
lab: B-1-33/B-1-35
Telefon: 4652
email

Arkadiusz Kosior
dr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4581
email

Roman Marcinek
dr
Pokój: B-1-34
Telefon: 4554
email
Marcin Markiewicz
dr
Pokój: B-1-30
Telefon: 4556
Zbigniew Olejniczak
dr
Pokój: 18A10 (IFJ PAN)
Telefon: 126628252
email
Tadeusz Pałasz
dr
Pokój: C-1-28
Telefon: 4666
email
Pracownicy administracyjni i techniczni

Stanisław Pajka

Pokój: B-1-29
Telefon: 4796
email
Agnieszka Kuchna

Pokój: C-1-05
Telefon: 4579
email
Janusz Kuźma

Pokój: B-1-31
Telefon: 4574
email
Doktoranci
Michał Białończyk
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email
Krzysztof Biedroń
mgr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4581
email
Stanisław Czachórski
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email
Krzysztof Giergiel
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email

Jan Major
mgr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4581
email
Roman Panaś
mgr
Pokój: F-1-01
lab: B-1-35
Telefon: 4826
email
Piotr Sierant
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email
Aleksandra Sierant
mgr
Pokój: F-1-01
lab: B-1-35
Telefon: 4826
email
Marek Smaczyński
mgr
Pokój: F-1-01
Telefon: 4826
email
Andrzej Syrwid
mgr
Pokój: B-1-22
Telefon: 4581
email
Studenci
Jakub Janarek

Artur Miroszewski

email
Tomasz Szołdra

email
Dariusz Wiater

Byli członkowie zakładu
Dobrosława Bartoszek-Bober
dr
Omjyoti Dutta
dr
Marco Enriquez
mgr

Mateusz Łącki
dr
Michał Maik
dr
Małgorzata Mochol-Grzelak
dr
email

Marcin Płodzień
dr
Zbigniew Puchała
dr hab.
Łukasz Skowronek
dr
Katarzyna Targońska
dr
Anna Wojna-Pelczar
mgr
Danuta Myrek